Centrum BalansW Centrum Balans oferujemy Państwu terapię w trybie indywidualnym, grupowym oraz terapię online.
Zapraszamy osoby doświadczające problemów osobistych, małżeńskich, rodzinnych oraz problemów w funkcjonowaniu społecznym; również osoby z mniejszości narodowych borykające się z problemem adaptacji do warunków życia w obcym kraju.

Pomoc terapeutyczną zapewnia Psycholog Psychoterapeuta Dorota Stankiewicz-Skałka, specjalista w zakresie terapii par i małżeństw, jak również w dziedzinie zaburzeń odżywiania.

Dorota Stankiewicz-Skałka - ZnanyLekarz.pl


Będziemy z Państwem pracować w obszarze trudności wynikających z depresji, lęków, uzależnień, zaburzeń odżywiania jak anoreksji czy bulimii oraz problemów osobowości. Będziemy starali się pomóc Państwu zrozumieć swoje funkcjonowanie i pracować nad poczuciem sprawstwa, tak by Państwo sami odzyskali władzę nad kierowaniem własnym życiem.

Do współpracy zapraszamy nie tylko osoby bezpośrednio doświadczające symptomów uzależnień i innych dolegliwości natury psychicznej ale również ich rodziny. Poprzez spotkania indywidualne i grupowe dla osób współuzależnionych, osób z syndromem DDA oraz poprzez spotkania edukacyjne, Centrum Balans oferuje pomoc rodzinom, które zazwyczaj dzielą ogromny bagaż trudności niesiony przez jednego z jej członków.

Nie odwracaj się od życia
- steruj nim   

Dorota Stankiewicz-Skałka