Dorota Stankiewicz-Skałka


Psycholog, Psychoterapeuta
Gabinet Psychologiczny w Świdnicy


Dorota Stankiewicz-Skałka jako psychoterapeuta pracuje od ponad 20 lat. Jest absolwentką Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie, z wyróżnieniem i propozycją otwarcia przewodu doktorskiego ukończyła również Filozofię na Wydziale Nauk Społecznych we Wrocławiu. Jeszcze w trakcie studiów filozoficznych podjęła się rocznego wolontariatu w Ośrodku dla Uzależnionych w Edynburgu. Do pierwszych doświadczeń zawodowych zaliczyć może m.in pracę jako psycholog w Areszcie Śledczym, Zakładzie Poprawczym czy Sądzie Okręgowym. Po ukończeniu nauki na wydziale filozofii poraz kolejny wyjechała na Wyspy Brytyjskie, gdzie pracując w Bethany Trust rozpoczęła czteroletnie studia psychoterapii w Edynburgu. Doświadczenia w dziedzinach takich jak metody pomocy poszczególnych szkół terapeutycznych, terapia pracą, superwizja pracowników, tworzenie planów rehabilitacyjnych, terapia indywidualna i grupowa nabrała pracując m.in. dla Bethany Trust, Acron, The Royal Edinburgh Hospital, Saheliya i innych placówek. W tym samym czasie prowadziła również psychoterapię anglojęzycznych mniejszości narodowych mających problemy z dostosowaniem się do życia w Wielkiej Brytanii. Dodatkowe, trzyletnie doświadczenie w Departamencie Zdrowia i Opieki Społecznej dało jej ponadto wgląd w pracę związaną z organizacją szkoleń pracowników z zakresu resocjalizacji, prawa pacjenta, metod współpracy pracowników różnych specjalizacji, a także w pomocy pacjentowi i jego rodzinie. Dyplom psychoterapeuty zdobyty w Szkocji oraz tytuł psychologa zdobyty w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej pozwoliły jej na rozpoczęcie pracy w Poradniach Zdrowia Psychicznego oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Polsce. Dzięki kolejnym doświadczeniom zawodowym oraz regularnym udziale w szkoleniach z dziedziny psychologii nieustannie pogłębia wiedzę na temat zaburzeń, chorób psychicznych, uzależnień, postępowania z pacjentem o podwójnej diagnozie. Zdobyła również bogatą wiedzę i doświadczenie w metodach pracy takich jak biofeedback, integracja sensoryczna, metody projekcyjne czy testy psychologiczne.