Terapia OnlinePsychoterapia online jest propozycją dla osób, które z różnych względów mogą mieć problem z pojawieniem się w gabinecie psychologa osobiście. Idealnym rozwiązaniem jest wówczas odbycie sesji terapeutycznej przez Internet.

Pomoc psychologiczna jest często niezbędna. Osamotnienie, brak wsparcia, nieumiejętność w podjęciu istotnej dla dalszego życia decyzji to problemy, w których może pomóc psycholog. Skorzystanie z możliwości, jakie daje nam Internet, ułatwia uzyskanie takiej pomocy. Przy częstym współcześnie nadmiarze obowiązków, zapracowaniu, permanentnym braku czasu, spotkanie za pośrednictwem sieci Internet ogranicza poświęcony czas wyłącznie do rozmowy ze specjalistą, po której można od razu wrócić do zaplanowanych czynności.

Niezwykle istotnym elementem jest również anonimowość, którą gwarantuje skorzystanie z pomocy psychologicznej online. Dotyczy to szczególnie osób, które do tej pory rezygnowały ze wsparcia ze strony psychologa ze względu na lęk przed utratą wiarygodności w związku z rodzajem wykonywanej pracy, w której szczególne zaufanie ze strony klientów lub kwestia wizerunku są priorytetowe.

Pomoc psychologiczna online to także idealne rozwiązanie dla osób wycofanych społecznie, unikających bezpośrednich sytuacji, osób o dużym nasileniu introwersji, cierpiących na depresję bądź nerwicę lękową, dla których forma spotkania z psychologiem jest kolejnym źródłem lęku i z tego względu jej unikają, a także dla osób niepełnosprawnych, dla których poruszanie się, czy fizyczne pojawienie się w gabinecie stanowiłoby trudność, bądź byłoby niemożliwe.

Izolacja od otoczenia uniemożliwia czasem uzyskanie pomocy w gabinecie terapeuty. Rozmowa z psychologiem online jest w takich przypadkach możliwie komfortowym sposobem rozpoczęcia leczenia.

Terapia online to również doskonały sposób na kontakt z wybranym przez nas psychologiem bez względu na miejsce zamieszkania. Kontakt możliwy jest z każdego miejsca na świecie. Idealne także dla osób, które rozpoczęły leczenie, a z różnych przyczyn zmieniają adres zamieszkania. Kontynuacja jest możliwa online.

Pomoc online można uzyskać poprzez Internet – za pośrednictwem komunikatora internetowego jak np. Skype.

Zalety podjęcia terapii lub konsultacji psychologicznej online to:

  • ochrona tożsamości pacjenta – z nikim nie miniemy się w drzwiach gabinetu terapeuty
  • poczucie bezpieczeństwa ze względu na pozostanie we własnej przestrzeni
  • możliwość odbycia terapii w przypadku utrudniającej poruszanie się niepełnosprawności
  • realizacja sesji terapeutycznej w trakcie choroby zakaźnej bądź innego schorzenia
  • oszczędność czasu i pieniędzy wynikających z konieczności dojazdu do gabinetu

Serdecznie zapraszamy do umówienia terminu wizyty
Formularz kontaktowy:
(proszę wypełnić wszystkie pola - dane wyłącznie do wiadomości Psychologa)

Zapoznałem/-am się z treścią informacji o sposobie przetwarzania moich danych osobowych i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Centrum Balans Gabinet Psychologiczny Dorota Stankiewicz-Skałka z siedzibą w Świdnicy (58-100), pl. św. Małgorzaty 1, NIP 8841431659, REGON 021536572 w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonywania usług.